Ιταλικά

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια από τις πιο μουσικές γλώσσες. Είναι λατινογενής, άμεση διάδοχος της διαλέκτου της Φλωρεντίας και ομιλείται από περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους, ως επί το πλείστον στην Ιταλία. Η ιταλική, εκτός από επίσημη γλώσσα της Ιταλίας είναι μία από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες στην Ελβετία, στο Σαν Μαρίνο, αλλά και βασική γλώσσα του κράτους του Βατικανού.
“Una faccia una razza” και οι ομοιότητες Ελλήνων και Ιταλών σε ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα και κουλτούρα πολλές. Όλα αυτά κάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την προοπτική εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας.

Τα πτυχία

Τα πτυχία Celi του Πανεπιστημίου Perugia πιστοποιούν τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε 5 βασικά επίπεδα:

Celi 1Αρχάριοι, βασική – στοιχειώδης επικοινωνία
Celi 2Μέτρια γνώση
Celi 3Καλή γνώση
Celi 4Πολύ καλή γνώση
Celi 5Άριστη γνώση σε επαγγελματικό επίπεδο – Επάρκεια διδασκαλίας

Οι υποψήφιοι όλων των επιπέδων εξετάζονται σε 5 συνολικά ενότητες:

• Κατανόηση γραπτών κειμένων
• Κατανόηση προφορικών κειμένων
• Γραμματική
• Έκθεση
• Προφορικά

Τι προσφέρουμε:

• Ταχύρρυθμα ολιγομελή τμήματα ενηλίκων
• Υψηλή ποιότητα σπουδών
• Εξειδικευμένοι, άρτια κατηρτισμένοι καθηγητές με μακροχρόνια εμπειρία
• Χαμηλά δίδακτρα
• Ειδικές τιμές για ανέργους

Load more stories