Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – CEC (Certified E-commerce Consultant)

Περιγραφή σεμιναρίου:
Δεδομένου ότι η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου άρχισε να διαδίδεται τη δεκαετία του ’90, το επάγγελμα του ηλεκτρονικού συμβούλου αποτελεί ένα σχετικά νέο επάγγελμα.

Υπεύθυνος Διοίκησης Έργου Πληροφορικής – CPMIT (Certified Project Manager in Information Technology)

Περιγραφή σεμιναρίου:
Ο Project Manager δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο που θα αναλάβει την διεκπεραίωση ενός project, από την αρχή έως το τέλος του, και αυτό απαιτεί πολλά περισσότερα από μία to-do λίστα.

Load more stories